nedeľa, januára 14, 2007

Hovorí Vám niečo slovo charizma?

Blog sa presťahoval na túto adresu.

Slovo charizma pochádza z Gréckeho slova (kharisma). Označuje vzácnu schopnosť v ľudskej osobnosti, ktorá sa prejavuje extrémnym šarmom, "magnetickou" príťažlivosťou, mimoriadnou schopnosťou medziľudskej komunikácie a presvedčivosti. V skratke, charizmou často označujeme schopnosť očariť ľudí a získať ich na svoju stranu myslenia. Keďže tento výraz sa nedá tak ľahko definovať, tak pod pojem charizma často zahŕňame: pôvab, neviazanosť, vyrovnanosť, tajuplnosť, pozitívna energia, nadmerný šarm, osobná príťažlivosť ako aj zvádzanie. Obyčajne množstvo týchto kvalít sa musí nachádzať v človeku, aby bol považovaný za vysoko charizmatického.

Napriek tomu, že dokážu v druhých vyvolať silné emócie, charizmatický jedinci väčšinou vyžarujú neobyčajný pokoj, dôveryhodnosť, asertivitu, dominantnosť, pozornosť a skoro vždy vládnu ovládajú vynikajúcu schopnosť komunikovať s ostatnými. Pre Grékov znamenala charizma "Dar od Bohov" čím dávali najavo, že s charizmou sa človek musí už narodiť. V dnešnej dobe už mnohí veria, že sa dá naučiť a vycvičiť ako každá iná schopnosť.

Psychológia charizmy: Štúdiom, objavením a vývojom charizmy v jedincoch sa zaoberajú psychológovia a sociológovia, politici, rečníci, herci, speváci, tréneri alebo tí, čo sa zaujímajú o schopnosť viesť ľudí.

V extrémnych prípadoch vysoko extrovertný a charizmatický vodcovia zneužili túto schopnosť a spôsobili tak katastrofálne následky ako napríklad Adolf Hitler alebo Jim Jones.

Nemecký sociológ Max Weber definoval charizmatickú autoritu ako jednu z troch autorít, ku ktorým patria ešte tradičná a právna autorita. Podľa Webera, charizma je definovaná ako:

"Určitá kvalita ľudskej osobnosti, na základe ktorej sa odlišuje od ostatných ľudí a jedinec je považovaný za obdareného nadpozemskými silami alebo schopnosťami, ktoré sa odlišujú od zbytku ľudstva. Na základe toho je človek obdarovaný týmito vlastnosťami považovaný za vodcu."

Podľa profesora Richarda Wisemana má charizmatická osobnosť tieto vlastnosti:
  1. Samy cítia silné emócie
  2. Dokážu ich vyvolať aj v ostatných ľuďoch
  3. Bez problémov odolávajú vplyvom ostatných ľudí
Tu je zopár tipov na to, ako byť viac charizmatický:

Všeobecne: Otvorená reč tela, pri rozprávaní si nezakrývať tvár rukami, treba stáť rovno a vzpriamene, uvoľnene, ruky vedľa tela a nie zovreté v päsť.

Pri rozhovore s jednou osobou: Treba dať pocíti ľuďom, že Vám na nich záleží a že je Vám príjemná ich spoločnosť, treba si vyvinúť prirodzený úsmev, pri rozhovore pritakávať, dotýkať sa, udržiavať očný kontakt.

V skupine: Byť uvoľnený a bez stresu v pozícii vodcu, pohybovať sa, vyzerať nadšene, pozerať sa na všetkých členov skupiny.

Rozhovor: Treba byť jasný, vecný, vyvolávať predstavivosť, vždy si vybrať nový prístup, zrozumiteľný, nepredvídateľný.

Článok bol voľne prevzatý z wikipedie.


Blog sa presťahoval na túto adresu.

2 komentárov:

Martin povedal(a)...

dobrý článok. detailne rozpracované je to aj na portáli www.TajomstvaCharizmy.sk
ja ešte doplním, že charizmatickí ľudia dokážu druhých prirodzende rozosmiať a ukázať im, že majú na viac. Charizmatickí jedinci spôsobia, že sa sami cítite dobre vo svojej koži.

Martin

Martin povedal(a)...

dobrý článok. detailne rozpracované je to aj na portáli https://www.TajomstvaCharizmy.sk ja ešte doplním, že charizmatickí ľudia dokážu druhých prirodzende rozosmiať a ukázať im, že majú na viac. Charizmatickí jedinci spôsobia, že sa sami cítite dobre vo svojej koži.

Martin

Súvisiace články podľa označeniaWidget by Hoctro