štvrtok, januára 11, 2007

Myslením k bohatstvu

Blog sa presťahoval na túto adresu.

" Všetky úspechy a všetky zaslúžené bohatstvá majú svoje začiatky v myšlienke. " Napoleon Hill

Tak, dnes som sa rozhodol napísať článok o ďalšej knihe z mojej knižnice, ktorou je kniha Myšlením k bohatství (Think and Grow Rich) od Napoleona Hilla. Je to výsledok 20 ročného bádania, ktorý bol prvýkrát vydaný v roku 1937. Jeho výskum začal tým, že mu dal Andrew Carnegie (ktorý bol v tej dobe najbohatším mužom planéty) úlohu zostaviť filozofiu osobného úspechu. Hill, vtedy chudobný novinár, sa vydal na dlhú cestu za poznaním. Vyspovedal cez 500 najvplyvnejších osobností vtedajšej doby, medzi nimi také zvučné mená ako Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, George Eastman, William Wrigley Jr. a Charles M. Schwab.

Hill potom odhalil svoje cenné poznatky vo forme 13tich krokov k úspechu. Niektoré z nich obsahujú veci ako, poznať svoj účel, kam smerujem, vybudovanie si pozitívneho spôsobu myslenia a nasmerovať silu podvedomia tým správnym smerom. Všetko to, o čom písal a rozprával, Vás donúti zamýšľať sa. Bol to človek veľmi múdry, vtipný a originálny. Jeho filozofia je univerzálna, dá sa použiť skoro na všetky aspekty života, nemieša sa s náboženstvom. Kniha má aj kapitolu, ktorá presne opisuje niektoré dôležité oblasti dneška, ako napríklad špecializované vedomosti, rozhodovanie, predstavivosť a vodcovské schopnosti. Sú tu spomenuté aj princípy týkajúce sa zdravia, tímovej spolupráce a kreativity.

Skutočne verím, že ak sa budete riadiť princípmi popísanými v tomto diele, získate bohatstvo v každom aspekte Vášho života a že Vás zastihne úspech, o akom ste ani nesnívali. Táto kniha sa stala základným zdrojom pre množstvo motivačných rečníkov na celom svete, tak prečo si ju neprečítať? Priradil by som ju k povinnému čítaniu pre všetkých ľudí.

Blog sa presťahoval na túto adresu.

0 komentárov:

Súvisiace články podľa označeniaWidget by Hoctro