sobota, marca 10, 2007

Prehlásenia, ktoré by Vám mali zaručiť úspech u žien

Blog sa presťahoval na túto adresu.
Možno z názvu nechápete, o čo môže ísť v tomto článku, ale o chvíľku sa to isto zmení. Pod pojmom prehlásenia myslím také názory a myšlienkové postupy, ktoré by mali byť automaticky zabudované vo Vašom podvedomí. Ak by ste ešte stále náhodou nevedeli, čo tým myslím, tak Vám uvediem príklad prehlásení, ktoré používa Tyler Durden z Real Social Dynamics, čo je spoločnosť, ktorá učí mužov, ako si celkovo zlepšiť život a ako na ženy.

Poďme na to:

1. Rozprávam pomaly a zreteľne ...
2. Vôbec ma nezaujíma, čo si myslia ostatní ...
3. Neskáčem podľa toho, ako pískajú ostatní ...
4. Ľudia musia pracovať na tom, aby si získali moju pozornosť/záujem ...
5. Ignorujem tých, ktorí nestoja za moju pozornosť ...
6. Pohybujem sa pomaly, uvoľnene a kontrolovane ...
7. Stojím vzpriamene, pevne ale zároveň v uvoľnenej polohe ...
8. Rozprávam hlbokým, uvoľneným tónom ...
9. Zostávam stále alfa muž bez ohľadu na to, aká situácia sa naskytne ...
10. Nikdy neprosím druhých o pozornosť ...
11. Nikdy sa nesnažím kvalifikovať a ukázať sa aký som dobrý ostatným ľuďom ...
12. V konverzáciách som hlavnou osobou ...
13. Nikdy ma nič neočarí ...
14. Zbližujem sa len z beta mužmi, až na niektoré výnimky ...
15. Na otázky odpovedám so sarkastickým zámerom ...
16. Všetci sú mi ukradnutí ...
17. Najlepšie sa cítim vo svojej koži, nič ma nemôže ohroziť ...
18. Som vodca ...
19. Priťahujem iných ľudí na základe môjho silného presvedčenia ...

... lebo som Alfa muž.

Toto bol len taký stručný príklad prehlásení a názorov, ktoré môžte použiť za svoje. Nestotožňujem sa so všetkými horeuvedenými názormi, ale niektoré sú zasa celkom fajn.

Blog sa presťahoval na túto adresu.

0 komentárov:

Súvisiace články podľa označeniaWidget by Hoctro