štvrtok, mája 17, 2007

7 návykov skutočne efektívnych ľudí, časť 2

Blog sa presťahoval na túto adresu.
V minulom článku som rozobral prvé dva návyky efektívnych ľudí, dnes článok dokončím a rozoberiem posledných 5 návykov.

Zvyk číslo 3: “To najdôležitejšie dávajte na prvé miesto”
Máte vo svojich rukách moc zmeniť sám seba, čo však znamená, že musíte zmeniť spôsob Vašeho správania sa. Určujte si priority a držte sa ich. Množstvo ľudí si spravuje čas na základe momentálnych okolností a udalostí, nikdy si však nenájdu čas na určenie tých správnych priorít. Dôležité veci si zamieňajú s vecami urgentnými. Náhle veci sa dajú ľahko rozlíšiť, dôležité však ťažšie. Dbajte na plánovanie, rozvrhnite si potrebné úlohy tak, aby ste sa nedostali pod stres, rozvíjajte priateľstvá, vzťahy a doprajte si čas na odpočinok.

Nepremýšľajte nad tým, ako si vtesnať do rozvrhu najviac činností súvisiacich s prácou, ale nad tým, aby ste mali čas na veci pre Vás dôležité. Zamyslite sa nad Vašimi rolami v živote ako je manžel/ka, rodič, manažér. Každej úlohe priraďte adekvátny čas. Postarajte sa o to, aby ste ani jednu rolu nezanedbali.

Zvyk číslo 4: “Myslite spôsobom výhra/výhra”
V manželstve, v pracovných a ostatných vzťahoch sa pokúšajte priviesť situáciu k takému záveru, že obe strany vyhrajú. Dve výhry znamenajú, že obe strany získajú. Dve prehry stavajú obe strany do horšej situácie. Vzťah, v ktorom jedna strana vyhráva a druhá prehráva sa vytvárajú víťazi a porazení.

Vysoko efektívni ľudia sa snažia jednať tak, že obe strany získajú. Akákoľvek iná metóda je deštruktívnym riešením a môže sa Vám v budúcnosti vypomstiť. Staňte sa efektívnejšími tým, že si budete robiť nových priateľov a spojencov namiesto nepriateľov.

Návyk číslo 5: “Najprv sa snažte pochopiť, potom byť pochopení"
Nebudem znova opakovať, aká je komunikácia dôležitá. Aby ste mohli zaručiť situáciu výhra/výhra zistite, po čom túži druhá strana a čo znamená pre nich výhra. Nepredpokladajte, že viete. Počúvajte. Vždy sa snažte pochopiť, čo potrebujú a chcú druhí ľudia predtým, ako im začnete vykladať Vaše požiadavky. Nehádajte sa a nemajte pripomienky. Počúvajte a snažte sa pochopiť povedané. Predstavte si samých seba v úlohe druhej strany. Vaším cieľom je pochopiť, po čom túžia a prečo po tom túžia. Potom, keď budete prezentovať Vaše požiadavky, snažte sa ich zosúladiť s druhou stranou.

Návyk číslo 6:
“Vytvárajte synergiu”
Kooperácia Vám znásobuje silu. Kreatívna kooperácia je v tejto dobe mocnou zbraňou, ktorú však väčšina ľudí nepoužíva. Cieľom je vytvoriť celok, ktorý prináša hodnotu väčšiu, ako by bola suma jednotlivcov a ich prínosu. Efektívna kooperácia závisí na komunikácii. Ľudia nepočúvajú, nepremýšľajú o tom, čo počuli, ale namiesto toho okamžite reagujú na vzniknutú situáciu. Ich postoj môže byť defenzívny, autoritatívny alebo pasívny. Môžu ísť proti alebo po prúde. Preto Vám dávam cennú radu: Počúvajte, pochopte, prejavte určitú odozvu a spolupracujte.

Zvyk číslo 7: "Brúste pílu”
Efektívni ľudia sa starajú o svoje telo cvičením, ktoré zlepšuje silu, výdrž a flexibilitu. Takýto plán cvičení sa dá ľahko naplánovať a nemusíte ani začať chodiť do posilovne. Zároveň sa starajú o svoju duševnú stránku modlitbami a meditáciou, pokiaľ inklinujú k náboženstvu, alebo si prečítajú knihu a počúvajú muziku, ktorú majú radi. Nikdy nezanedbávajte duševnú stránku života, dáva Vám totiž energiu vydávať zo seba to najlepšie, čoho ste schopní.

Mentálna obnova môže znamenať zmenu Vašich návykov, ako napríklad zvyk pozerať pravidelne TV. Núti Vás to totiž pasívne akceptovať informácie, hodnoty a myšlienkové postupy ostatných ľudí. Čítajte, snažte sa riešiť úlohy náročné na intelekt. Vaše srdce odkazuje na emócie, ktoré v mnohých prípadoch záležia od Vašich vzťahov s okolím. Pracujte na rozvíjaní Vašich vzťahov, komunikujte a načúvajte. Vo všetkom, čo robíte, sa snažte dosiahnuť, aby sa ostatní cítili s Vami lepšie, než bez Vás.

Ak sa Vám článok páčil, prosím hlasujte.

Blog sa presťahoval na túto adresu.

0 komentárov:

Súvisiace články podľa označeniaWidget by Hoctro