sobota, júna 30, 2007

Brian Tracy - Ako si určiť Váš hlavný Cieľ

Blog sa presťahoval na túto adresu.
Našiel som poučné a prínosné video, v ktorom známa osobnosť na poli motivácie, osobného rozvoja, biznisu a celkovo rozvoja života Brian Tracy rozpráva o cvičení, ktoré zmení Váš život. Čo to je? V čom táto zmena spočíva? Brian Vám zadá jednu domácu úlohu. Na prázdny papier si napíšte 10 cieľov, ktoré by ste chceli uskutočniť do jedného roka.

Potom si vyberte jeden z cieľov, o ktorom si myslíte že: Ak by ste ho mohli splniť v priebehu 24 hodín, tak bude mať najlepší alebo najbadateľnejší prínos do Vášho života. Môže sa to týkať Vašich finančných, osobných alebo zdravotných aspektov. Nakreslite si k tomuto cieľu malú bodku, otočte papier a na prázdny list napíšte všetko to, čo by ste mohli spraviť pre úspešné dosiahnutie tohto cieľa. Čím viac toho napíšete, tým lepšie. Spravte DENNE jednu vec z tohto zoznamu a celkom URČITE sa Vám ZMENÍ život.

Tu už je sľubované video:

Blog sa presťahoval na túto adresu.

0 komentárov:

Súvisiace články podľa označeniaWidget by Hoctro